အကြီးဆုံးပင်လယ်များ

အကြီးဆုံးပင်လယ်များပြင်ဆင်

အမည် ဧရိယာ/စတုရန်းကီလိုမီတာ စတုရန်းမိုင် မှတ်ချက်
သန္တာပင်လယ် ၄၇၉၁၀၀၀ ၁၈၅၀၂၀၀
အာရေဗျပင်လယ် ၃၈၆၃၀၀၀ ၁၄၉၂၀၀၀
နန်ပင်လယ် ၃၆၈၅၀၀၀ ၁၄၂၃၀၀၀
မြေထဲပင်လယ် ၂၅၁၆၀၀၀ ၉၇၁၀၀၀
ဗဲရင်းပင်လယ် ၂၃၀၄၀၀၀ ၈၉၀၀၀၀
ဘင်္ဂလားပင်လယ် ၂၁၇၂၀၀၀ ၈၃၉၀၀၀
အော့စ်ဝေါ့စ်ပင်လယ် ၁၅၉၀၀၀၀ ၆၁၄၀၀၀
မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ ၁၅၄၃၀၀၀ ၅၉၆၀၀၀
ဂီနီပင်လယ်ကွေ့ ၁၅၃၃၀၀၀ ၅၉၂၀၀၀
နော်ဝေးပင်လယ် ၁၃၈၃၀၀၀ ၅၃၄၀၀၀
အလစကာပင်လယ်ကွေ့ ၁၃၂၇၀၀၀ ၅၁၂၀၀၀
ဟဒ်ဆန်ပင်လယ်ကွေ့ ၁၂၃၂၀၀၀ ၄၇၆၀၀၀
ဂရင်းလန်ပင်လယ် ၁၂၀၅၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် ၁၀၃၆၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀
[ဂျပန်ပင်လယ်]] ၉၈၇၀၀၀ ၃၈၇၀၀၀
အရှေ့ဆိုက်ဘေးရီးယားပင်လယ် ၉၀၁၀၀၀ ၃၄၈၀၀၀
ကာရာပင်လယ် ၈၈၃၀၀၀ ၃၄၁၀၀၀
အရှေ့တရုတ်ပင်လယ် ၆၆၄၀၀၀ ၂၅၆၀၀၀
အက်ဒမန်ပင်လယ် ၅၆၅၀၀၀ ၂၁၈၀၀၀
မြောက်ပင်လယ် ၅၂၀၀၀၀ ၂၀၁၀၀၀
ပင်လယ်နက် ၅၀၈၀၀၀ ၁၉၆၀၀၀
ပင်လယ်နီ ၄၅၃၀၀၀ ၁၇၅၀၀၀
ဘောလ်တစ်ပင်လယ် ၄၁၄၀၀၀ ၁၆၀၀၀၀
ပါးရှားပင်လယ်ကွေ့ ၂၃၈၀၀၀ ၉၂၂၀၀၀
စိန့်လောရင့်ပင်လယ်ကွေ့ ၂၃၈၃၀၀ ၉၂၀၀၀

မှတ်ချက်ပြင်ဆင်

  • သမုဒ္ဒရာများ မပါဝင်ပါ။
  • အကျယ်အဝန်းမှာ အနီးဆုံး စတုရန်းမိုင် ၁၀၀၀ ယူထားပါသည်။

[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. တင်စိန်(ပထဝီဝင်)၏ ကမ္ဘာ့ရေးရာ အချက်အလက် အဘိဓာန်