အခမဲဂုချိဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မိအဲစီရင်စု၊ နဘရိမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

အခမဲဂုချိဘူတာ (赤目口駅 အခမဲဂုချိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိအဲခရိုင်နဘရိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်