ဂျီဩမေတြီမှ အချင်း(အင်္ဂလိပ်: diameter) ဆိုသည်မှာ စက်ဝိုင်း (သို့မဟုတ် စက်လုံး)၏ ဗဟိုကိုဖြတ်၍ တစ်ဘက်တချက်ဆီရှိ စက်ဝန်းအပိုင်း (သို့မဟုတ် စက်လုံး၏မျက်နှာပြင်အပိုင်း) ပေါ်သို့ ထောင့်မှန်ကျဆုံအောင် ဆံ့တန်းတည်ရှိသော မျဉ်းဖြောင့်အလျားပမာဏ ဖြစ်သည်။ သင်္ချာအားဖြင့် ဤအချင်းကို သို့မဟုတ် ဖြင့်ဖော်ပြလျက်၊ ၎င်း၏တစ်ဝက် ပမာဏရှိသော အချင်းဝက်ကိုမူ သို့မဟုတ် ဖြင့် ဖော်ပြကြရိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အချင်းသည် အချင်း၏ ၂ဆလည်း ဖြစ်နေမည်။

C သည် စက်ဝိုင်း၏ ပတ်လည်အနား စက်ဝန်း ဖြစ်၏။ အပြာရောင်မျဉ်းဖြောင့် (D)က အချင်း၊ အနီရောင်မျဉ်းဖြောင့် (R)က အချင်းဝက် ဖြစ်၏။