အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်

(အင်းစိန်ထောင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ် တွင်တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအပါဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး အကျဉ်းထောင်ဖြစ်သည်။

အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့
ဝေဟင်မှမြင်ရသော အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ပုံ