အငြိမ့်

မြန်မာရိုးရာ ဖျော်ဖြေးရေး

ငြိမ့်ညောင်းသာယာသော မြန်မာ့ ပန်တျာမျိုး ၆-ပါး ရှိသည်။

 1. စောင်း
 2. ငြှင်း
 3. မိကျောင်း တူရိယာ၊
 4. အောင်းကလေး
 5. ပတ္တလား
 6. တယော

မဃဒေဝလင်္ကာစောင်း ငြင်း မိကျောင်း၊ အောင်း ပတ္တလား တယောအားဖြင့်ခြောက်ပါးငြိမ့်မျိုး နာဖွယ်ပျိုးသား ဟုစပ်ဆိုသည်။

အငြိမ့်တူရိယာငါးမျိုးပြင်ဆင်

အငြိမ့်တူရိယာငါးမျိုး-

 1. စောင်း
 2. ငြှင်း
 3. မိကျောင်း(တူရိယာ)
 4. အောင်းကလေး
 5. ပတ္တလား ( နောက်ပိုင်းတွင် တယောကိုထည့်သဖြင့် အငြိမ့်တူရိယာ ခြောက်မျိုးဖြစ်လာသည် ။ )" ငြင်းနှင့်မိကျောင်း ၊ စောင်း ၊ အောင်းကလေး ၊ ရွှေရေးပတ်တလား ၊ အငြိမ့်များကို "

[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. ( ကုသ ၊ စာ ၁၄၈ ) " စောင်းငြင်းမိကျောင်း ၊အောင်းကလေးတခြား ၊ ပတ်တလားနှင့် လက်ဖျား သံနှော ၊ တယောဟူသည် ၊ ခြောက်မည်ငြိမ့်မျိုး " ( နာရဒ ၊ စာ ၁၁၃ )