အတ်ချူး − မိယဇခိဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုယာမစီရင်စု၊ အဆာဟိမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

အတ်ချူး − မိယဇခိဘူတာ (越中宮崎駅 အတ်ချူး − မိယဇခိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုယာမခရိုင်အဆဟိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်