အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းသည် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်လီ၊ လက်ကား ရောင်းချဖြန့်ဖြူးနိုင်သော စက်ရုံကြီး (၁၅)ရုံနှင့် စက်ရုံခွဲ(၇)ရုံ၊ စုစုပေါင်း (၂၂)ရုံဖြင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက် အထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည်။

သမိုင်း ပြင်ဆင်ရန်

မြန်မာ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှစ၍ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ [၁]

စက်ရုံများ ပြင်ဆင်ရန်

အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

စက်ရုံအမည် တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်
အထည်ရုံးချုပ်၊ ချည်မျှင်နှင့်အထည်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန ၁၉၇၂
အမှတ်(၁)အထည်စက်ရုံ (ရွှေတောင်) ၁၉၈၂
အမှတ်(၁)အထည်စက်ရုံခွဲ (မရမ်းကုန်း) ၁၉၆၈
အမှတ်(၂)အထည်စက်ရုံ (ပလိပ်) ၁၉၇၃
အမှတ်(၂)အထည်စက်ရုံခွဲ (မြင်းခြံ) ၁၉၉၉
အမှတ်(၃)အထည်စက်ရုံ (စစ်ကိုင်း) ၁၉၇၂
အမှတ်(၃)အထည်စက်ရုံခွဲ (စစ်ကိုင်း) ၁၉၉၀
အမှတ်(၄)အထည်စက်ရုံ (ပွင့်ဖြူ) ၂၀၀၅
အမှတ်(၅)အထည်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ) ၂၀၀၅
အမှတ်(၆)အထည်စက်ရုံ (ဆားလင်းကြီး) ၂၀၀၅
အမှတ်(၆)အထည်စက်ရုံခွဲ (မုံရွာ) ၂၀၁၁
အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံ (မြစ်သား) ၂၀၀၉
အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ (ဝမ်းတွင်း) ၁၉၆၄
အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံ (ပျော်ဘွယ်) ၂၀၀၉
အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံခွဲ (ရမည်းသင်း) ၂၀၀၃
အမှတ်(၉)အထည်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်) ၂၀၀၃
အမှတ်(၉)အထည်စက်ရုံခွဲ(အင်းစိန်) ၁၉၈၂
အမှတ်(၁၀)အထည်စက်ရုံ (တောင်သာ) ၂၀၀၆
အမှတ်(၁၁)အထည်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ) ၂၀၀၆
အမှတ်(၁)အထည်စက်ရုံ (မရမ်းကုန်း) ၁၉၆၈
အထည်ချုပ်စက်ရုံအမှတ်(၁၇) (မြောက်ဥက္ကလာပ) ၁၉၈၂
အထည်ချုပ်စက်ရုံအမှတ်(၁၈) (သန်လျင်) ၁၉၈၈
အထည်ချုပ်စက်ရုံအမှတ်(၁၉) (သန်လျင်) ၁၉၉၀

ဝါကြိတ်စက်ရုံများ ပြင်ဆင်ရန်

အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ဝါကြိတ်စက်ရုံများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

စက်ရုံအမည် တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်
အမှတ်(၁)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ပြည်) ၁၉၇၂
အမှတ်(၃)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(စစ်ကိုင်း) ၁၉၉၇
အမှတ်(၄)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(မင်းလှ) ၁၉၉၇
အမှတ်(၄)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(တောင်တွင်းကြီး) ၁၉၉၉
အမှတ်(၄)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(စလင်း) ၁၉၆၉
အမှတ်(၄)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ရှောက်တော) ၁၉၇၀
အမှတ်(၄)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ကံသာကြီး) ၁၉၇၁
အမှတ်(၅)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ကျောက်ပန်းတောင်း) ၁၉၆၈
အမှတ်(၆)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ပုလဲ) ၁၉၆၃
အမှတ်(၆)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(မြင်းမူ) ၁၉၁၉
အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(မြင်းခြံ) ၁၉၅၄
အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(မလှိုင်) ၁၉၅၀
အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(တောင်သာ) ၁၉၅၆
အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(နွားထိုးကြီး) ၁၉၅၂
အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ပျော်ဘွယ်) ၂၀၀၉
အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံခွဲ၊ ဝါကြိတ်စက်ရုံ(ရမည်းသင်း) ၁၉၆၈

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်