အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အရေးများ မှတ်တမ်း

ဤသည်မှာ အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးများ၏ ပြောင်းလဲမှုများမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။

မှတ်​တမ်း​များ​
  • ၁၅:၃၀၊ ၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ Hein Thaw Oo အတွက် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် (ဘာမှမရှိ) မှ အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ သို့ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည်
  • ၀၇:၂၂၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ Ninjastrikers အတွက် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် (ဘာမှမရှိ) မှ အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ သို့ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည် (This user is core member of Myanmar Wikipedia.)