"ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
*ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်သည်။
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
 
==တားမြစ်ချက်များ==
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိပဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိပဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ
* နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးများကို ဟောပြောပို့ချခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာတွင် မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းမပြုရ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အခြားသူအားလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ
* ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ပညာသင်နှစ်တစ်ခုအတွင်း မိမိသဘောအလျောက် အပြီးပိတ်သိမ်းခြင်း မပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မမှန်မကန်ကြော်ညာခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာတွင် မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းမပြုရ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အခြားသူအားလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ
 
==ကိုးကား==
၆၆၄၈

တည်းဖြတ်မှုများ