"ရှမ်းပြည်နယ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၁၅၉ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၈ နှစ်
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
ဖြစ်သည်။
 
{| class="wikitable"
မြောက်ပိုင်း တောင်ပိုင်း နှစ်ရပ်ပေါင်း
|-
မြန်မာအစု ၄၇၄၇၄ ၁၄၃၉၂၆ ၁၉၁၄ဝဝ
! လူမျိုးအစု !!မြောက်ပိုင်း !! တောင်ပိုင်း !! နှစ်ရပ်ပေါင်း
လိုလိုအစု ၉၅၄၅ ၇၄၇၈၁ ၆၄၃၅၂
|-
ကချင်အစု ၆၃၆၈၅ ၆၆၇ ၆၄၃၅၂
|မြန်မာအစု|| ၄၇၄၇၄|| ၁၄၃၉၂၆|| ၁၉၁၄ဝဝ
ထိုင်းအစု ၂၈၉၁၃၂ ၄ဝ၈၇ဝ၆ ၆၉၇၈၃၈
|-
ပလောင်ဝအစု ၁၂၂၉၃၁ ၄၇၈ဝ၆ ၁၇ဝ၇၃၇
|လိုလိုအစု|| ၉၅၄၅|| ၇၄၇၈၁|| ၆၄၃၅၂
ကရင်အစု ၅၄၄ ၁၇၇၉၃၅ ၁၇၈၄၇၉
|-
တရုတ် ၆ဝ၂၈၃ ၃၉၈၅ ၆၄၂၆၈
|ကချင်အစု|| ၆၃၆၈၅|| ၆၆၇|| ၆၄၃၅၂
အိန္ဒိယ ၂၁၂၂၁ ၁၁၆၃၈ ၃၂၈၅၉
|-
စုစုပေါင်း ၆၁၆၄၅၈ ၈၇ဝ၂၃ဝ ၁၄၈၆၆၈၈
|ထိုင်းအစု|| ၂၈၉၁၃၂|| ၄ဝ၈၇ဝ၆|| ၆၉၇၈၃၈
|-
|ပလောင်ဝအစု|| ၁၂၂၉၃၁|| ၄၇၈ဝ၆|| ၁၇ဝ၇၃၇
|-
|ကရင်အစု|| ၅၄၄|| ၁၇၇၉၃၅|| ၁၇၈၄၇၉
|-
|တရုတ်|| ၆ဝ၂၈၃|| ၃၉၈၅|| ၆၄၂၆၈
|-
|အိန္ဒိယ|| ၂၁၂၂၁|| ၁၁၆၃၈|| ၃၂၈၅၉
|-
|စုစုပေါင်း|| ၆၁၆၄၅၈|| ၈၇ဝ၂၃ဝ|| ၁၄၈၆၆၈၈
|}
 
အထက်ဖော်ပြရာတို့အပြင် အရေအတွက်အားဖြင့် မများ
ပြား လတ္တံသော လူမျိုးစုငယ်များလည်း ရှိသေးသည်။ အချို့မှာ
အမည်မသိ အသုံးပြုသူ