"ရာဇပူရဏကျောင်းတော်၊ အယုဒ္ဓယ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ