"အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Khun lathar" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၁၆၇၂ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၅ လ
(ကြိုဆိုပါသည်!)
 
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
</div>
|}<!-- Template:Welcome --> --[[အသုံးပြုသူ:Welcome-Bot|Welcome-Bot]] ([[အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Welcome-Bot|ဆွေးနွေး]]) ၂၃:၂၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
 
== လွမ်းမုိးြခင်းနဲ့လွတ်လပ် ြခင်းစွမ်းအားြပိုင်ဆုိင်မှု ==
 
အရင်းခံြဖစ်တည်မှု ကုိအ ေြခခံ ေမွးဖွားလာတဲ့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု အတိတ်လွမ်းမုိးြခင်းနဲ့အနာဂါရဲ့ ဦးတည်ရာဆုံးြဖတ် ြခင်းြကားမှာ ရှိေနတယ် တစ်ဖက်သတ်ဆန်တဲ့သမုိင်းေြကာင်းယံုြကည်ချက်ေတွနဲ့ အမှန်တရားဟာ အေမှာင်နဲ့အလင်းဆုိြပီး အဆုိးအေကာင်းအြဖစ် အမှားတစ်ခု ကုိအမှန်တရားပဲ ေေမွးဖွားေပးလုိက် ြပီ
တစ်ဖက်က လွမ်းမုိးမှု နဲ့အင်အားြကီးတစ်ခုရှိထားလုိ့ တစ်ဖက်ကလဲ လွတ်လပ် ြခင်းတုိ့စစ်သည် ေတာ် အချိန်အဆ မတူညီကွဲြပားသွားတဲ့ မ ပီးနုိင် ေသာ ြပသာနာြကီးက အချိန် လုိက် စွမ်းအားကုိဆီ [[အသုံးပြုသူ:Khun lathar|Khun lathar]] ([[အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Khun lathar|ဆွေးနွေး]]) ၀၅:၅၁၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
၂၁

တည်းဖြတ်မှုများ