ကဏ္ဍ:၃ ထောင်စုနှစ် လူပုဂ္ဂိုလ်များ - အခြားဘာသာစကားများ