ဘူကစ်ဂျာလီ အမျိုးသားအားကစားကွင်း - အခြားဘာသာစကားများ