သမ္မတအိမ်တော် အဆောက်အဦး (ထိုင်ပေ) - အခြားဘာသာစကားများ