ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် သွေးနှောမင်းသား - အခြားဘာသာစကားများ