အဒြနက္ခတ် မှာ လိပ်လက်သဏ္ဌာန်တစ်လုံးရှိသည်။ တနည်း တစ်လုံးတည်း မှန်ကူသီးနှင့် တူ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို ပရမီသွာနတ်မင်း အစိုးရကြောင်း ဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ဟင်္သာတာရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်