အနုရာဓနက္ခတ် မှာ နဂါးလည်ဆစ်သဏ္ဌာန် (၁၅) လုံး ရှိသည်။ ထိုနက္ခတ်ကို မိတ္တမည်သောနတ် အစိုးရကြောင်းဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် တံငါတာရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]