အပြင်ဖက် အာကာသ ဆိုသည်မှာ အာကာသ အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများ အကြားတွင် တည်ရှိနေသော နေရာကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်နှင့် အပြင်ဖက် အာကာသ အကြားနယ်နိမိတ်အား ကာမန်းမျဉ်းတွင် ပိုင်းခြားထားပုံ။