ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ အမှတ်တံဆိပ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး တည်ရှိရာ ငြိမ်းချမ်းရေး နန်းတော်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၏ ပင်မ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ဟိတ်မြို့တော် ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးနန်းတော် တွင် တည်ရှိသည်။

ဖွဲ့စည်းထားပြင်ဆင်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီတို့မှ ရွေးချယ်ပေးသော နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံမှ တရားသူကြီး ၁၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

တရားသူကြီးများ၏ သက်တမ်းမှာ ၉ နှစ်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ ရွေးချယ်ခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သုံးနှစ်လျင်တကြီမ် ၅ ဦးစီ ရွေးချယ်သည်။

တရား အမှုအခင်းတစ်ခု၌ ပါဝင်လိုခြင်း မရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် အထူးချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်တစ်ရပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရ ပါဝင်ရန်လိုအပ်မှုမရှိပါက မပါဝင်ဘဲ နေနိုင်သည်။

တရားရုံး၏ စီရင်ရင်မှုကို လက်ခံလျှင်မူ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရမည်။ [၁]

တာဝန်ပြင်ဆင်

  • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံများကတင်သွင်းလာသော ဥပဒေရေးရာ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်
  • ဥပဒေရေးရာ မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုသော ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပေးရန်
  • တင်ပြလာသော တရားအမှုအခင်းများ၌ နိုင်ငံများက အမှုသည်များအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂ္ဂ-နိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ်