"ယောက်ျား"ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားအတွက် လင်ကို ကြည့်ပါ။

အမျိုးသား(သို့) ယောက်ျားတစ်ဦး ဆိုသည်မှာ လူသား အထီးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး အထီးတစ်ဦးကို ရည်ညွှန်းပြီး ကလေး သို့မဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို ကောင်လေး ဟု သုံးသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသား သို့မဟုတ် ယောက်ျား အသုံးအနှုန်းကို လူသားအထီးများအတွက် အသက်အရွယ်မရွေး သုံးစွဲတတ်ကြသည်။ (ဥပမာ "အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း")