အမှတ်(၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

သမိုင်းကြောင်း ပြင်ဆင်ရန်

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း တို့ကို ပေါင်းစည်း၍ အမှတ်(၁) အထွေထွေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၄)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

စက်ရုံများ ပြင်ဆင်ရန်

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း အောက်ပါ စက်ရုံ(၇)ရုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ [၁]

  • အမှတ် (၁၁) အကြီးစားစက်ရုံ (ရန်ကုန်)
  • အမှတ် (၁၂) အကြီးစားစက်ရုံ (ထုံးဘို)
  • အမှတ် (၁၃) အကြီးစားစက်ရုံ (မကွေး)
  • အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)
  • အမှတ် (၁၅) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)
  • အမှတ် (၁) သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ)
  • အမှတ် (၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)

အမှတ် (၁၁) အကြီးစားစက်ရုံ (ရန်ကုန်) ပြင်ဆင်ရန်

ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စက်ရုံအကျယ်အဝန်းမှာ ၂၅.၂၈ ဧက ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဝန်ထမ်း ၇၅၀ဦး (အရာထမ်း ၅၂ ဦး၊ အမှုထမ်း ၆၉၈ ဦး) ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာမီနီဆလွန်းကား၊ စီးတီးဘတ်စ်၊ TE – 31 ထရပ်ယာဉ်၊ TE – 31 ဆီသယ်ယာဉ် နှင့် မြန်မာလျှပ်စစ်ကားများ ကိုထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။ [၂]

အမှတ် (၁၂) အကြီးစားစက်ရုံ (ထုံးဘို) ပြင်ဆင်ရန်

ထုံးဘိုမြို့အနီး၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စက်ရုံအကျယ်အဝန်းမှာ ၂၄၈ ဧကဖြစ်သည်။ လက်ရှိဝန်ထမ်း ၉၈၈ ဦး(အရာထမ်း-၃၁ ဦး၊ အမှုထမ်း-၉၅၇ ဦး) ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ Myanmar Double Cab, Myanmar Single Cab, Sport Utility Vehicleနှင့် မြင်းကောင်ရေအား ၁၄၀ရှိ DS – 70 ဒီဇယ်အင်ဂျင်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။[၃]

အမှတ် (၁၃) အကြီးစားစက်ရုံ (မကွေး) ပြင်ဆင်ရန်

မယ်လှတောင်ကျေးရွာအနီး မကွေးမြို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၃၅.၅ ဧကဖြစ်သည်။ လက်ရှိဝန်ထမ်း ၄၈၇ ဦး (အရာထမ်း-၃၈ဦး၊ အမှုထမ်း-၄၄၉ ဦး)ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။[၄]

အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ) ပြင်ဆင်ရန်

သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၄၉.၈ ဧကဖြစ်ပြီး လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၅၂၂ ဦး(အရာထမ်း-၃၂ ဦး၊ အမှုထမ်း-၄၉၀ ဦး)ဖြင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။[၅]

အမှတ် (၁၅) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ) ပြင်ဆင်ရန်

သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၃၅.၁၅ ဧကဖြစ်ပြီး လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၂၂၈ ဦး(အရာထမ်း -၁၇ ဦး၊ အမှုထမ်း-၂၁၁ ဦး)ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။[၆]

အမှတ် (၁) သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ) ပြင်ဆင်ရန်

ဆားခါးကျေးရွာအနီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၆၆၄ ဦး (အရာထမ်း-၃၀ဦး ၊ အမှုထမ်း-၆၃၄ဦး)ဖြင့် သံမဏိပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။[၇]

အမှတ် (၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်) ပြင်ဆင်ရန်

ပင်ငိုကျေးရွာအနီး၊ ပင်းပက်ဒေသ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၂၇၂ ဦး (အရာထမ်း ၁၀ ဦး၊ အမှုထမ်း - ၂၆၂ ဦး)ဖြင့် တနှစ်လျှင် သံစိမ်း ၂၀၀၀၀၀ တန်နှင့် သံသတ္တုရိုင်း ၇၂၀၀၀၀ တန်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။ [၈]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်