အရိုင်းစံပယ် (ရုပ်ရှင်)

အရိုင်းစံပယ် သည် ၁၉၆၁ ထွက် မြန်မာရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။ ပြည်တော်အေးရုပ်ရှင်အတွက် အောင်လင်း၏ နာမည်ကျော်ဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာ ဦးချစ်ခင် ရိုက်သည်။ ထွန်းဝေဝါဝါဝင်းရွှေတို့ အဓိကပါဝင်ထားသည်။

နောင်တွင် ဒါရိုက်တာ ကြီးမြင့်က ကျော်သူမို့မို့မြင့်အောင်တို့နှင့် ပြန်ရိုက်သည်။


ကိုးကားပြင်ဆင်