အသလိဿနက္ခတ် မှာ ခက်ရင်းသဏ္ဌာန် လေးလုံးရှိ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို ဖဏိမည်သော မြွေနတ်မင်း အစိုးရကြောင်းဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ပုစွန်တာရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]

  1. http://martikar.pikay.org/2012/10/blog-post_5851.html