အသီတိသာဝကဆိုသည်မှာ မဟာသာဝက ရှစ်ကျိပ်ကို ခေါ်သည်။ လက်ယာတော်ရံ လေးကျိပ်၊ လက်ဝဲတော်ရံလေးကျိပ်ဟူ၍ မဟာသာဝက ရှစ်ကျိပ် ရှိသည်။

လက်ယာတော်ရံ မဟာသာဝကလေးကျိပ်ကား -
(၁) ရှင်သာရိပုတ္တရာ(ပညာကြီးသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂) ရှင်ကောဏ္ဍည(တစ်ဦးရ၍ ရတ္တညုအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃) ရှင်ဘဒ္ဒိယ၊
(၄) ရှင်ဝပ္ပ၊
(၅) ရှင်မဟာနာမ်၊
(၆) ရှင်အဿဇိ၊
(၇) ရှင်နာဠက၊
(၈) ရှင်ယသ၊
(၉) ရှင်ဝိမလ၊
(၁ဝ) ရှင်သုဗာဟု၊
(၁၁) ရှင်ဂဝမ္ပတိ၊
(၁၂) ရှင်ပုဏ္ဏဇိ၊
(၁၃) ရှင်ဥရုဝေဠကဿပ၊ (အခြံအရံ ပရိသတ်များသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၁၄) ရှင်နဒီကဿပ၊
(၁၅) ရှင်ဂယာကဿပ၊
(၁၆) ရှင် မဟာကဿပ၊ (ဓူတင်ကို ကျင့်ဆောင်ဟောပြောသော အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၁၇) ရှင်ကစ္စည်း (ရှင်မဟာကစ္စာ ယန) (အကျဉ်းပါဠိတော်ကို အကျယ် ဝေဖန် ဟောပြောသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ၊
(၁၈) ရှင်မဟာကောဋ္ဌိက (ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၁၉) ရှင်မဟာကပ္ပိန္န(ရဟန်းတို့ကို ဆုံးမသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂ဝ) ရှင်မဟာစုန္ဒ၊
(၂၁) ရှင်ဥပါလိ (ဝိနည်းကိုဆောင်သော အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၂) ရှင်အနုရုဒ္ဓါ (ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၃) ရှင်ကင်္ခါရေဝတ (ဈာန်ကိုများစွာ ဝင်စားသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)
(၂၄) ရှင်အာနန္ဒာ (ဗဟုသုတ၊သတိမန္တ၊ ဂတိမန္တ၊ ဓိတိမန္တ၊ ဥပဋ္ဌာက (ငါး)ဌာန၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၅) ရှင်နန္ဒက (ဘိက္ခုနီမ တို့ကို ဆုံးမသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၆) ရှင်ဘဂု
(၂၇) ရှင်နန္ဒိယ၊
(၂၈) ရှင်ဘဒ္ဒိယ (အမျိုး မြတ်သောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)
(၂၉) ရှင်ကိမိလ၊
(၃ဝ) ရှင်ရာဟုလာ (သိက္ခာကာမ အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃၁) ရှင်သီဝလိ (လာဘ်များသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃၂) ရှင်ဒဗ္ဗ (သံဃာတို့အား နေရာခင်းသော အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃၃) ရှင်ဥပသေန (ပရိသတ်နှင့်တကွ အလုံးစုံကြည်ညိုဘွယ် ရှိသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃၄) ရှင်ခဒိယရေဝတ (အရညကင် ဓူတင်ဆောင်သောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃၅) ရှင်မန္တာနီပုတ္တပုဏ္ဏ၊
(၃၆) ရှင်သုနာပရန္တပုဏ္ဏ၊
(၃၇) ရှင်ကဋိဏ္ဏသောဏ (ရှင်သောဏကောဋိကဏ္ဏ (ကောင်းသောစကားရှိရာ၌ ဧတဒဂ်ရ
(၃၈) ရှင်ကောဋိဝီသသောဏ (ရှင်သောဏကောဠိဝေသ) (အာရဒ္ဓ ဝိရိယအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ၊
(၃၉) ရှင်ရာဒ (ဘုရားဒေသနာ ဉာဏ်တော်အဆင့်ဆင့် ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ၊
(၄ဝ) ရှင်သုဘူတိ (ကိလေသာကင်း၍နေသော အရဏ ဝိဟာရအရာ၊ အလှူခံ ထိုက်သောအရာတို့၌ ဧတဒဂ်ရ)ဟူ၍ ဖြစ်သည်။


လက်ဝဲတော်ရံ မဟာသာဝက လေးကျိပ်ဟူသော်ကား-
(၁) ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် (တန်ခိုးကြီးသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂) ရှင်အင်္ဂုလိမာလ၊
(၃) ရှင်ဝက္ကလိ (သဒ္ဓါလွန်ကဲသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၄) ရှင်ကာဠုဒါယီ) ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကို ကြည်ညိုစေသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၅) ရှင်မဟာဥဒါယီ၊
(၆) ရှင်ပိလိန္ဒဝစ္ဆ (နတ်တို့ကို ချစ်ခင်သောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၇) ရှင်သောဘိတ (ပုဗ္ဗေနိဝါသအဘိညာဉ်အရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၈) ရှင်ကုမာရကဿပ(ဆန်းကြယ်စွာတရားစကား ဟောတတ်တော် မူသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၉) ရှင်ရဋ္ဌပါလ( သဒ္ဓါပဗ္ဗဇ္ဇိတအရာ ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၁ဝ) ရှင်ဝင်္ဂိဿ(ဘုရားဂုဏ်စသည်ကို ရုပ်ခြည်း ခြီးမွမ်းဘွဲ့ ဆိုနိုင်သော ဉာဏ်ပဋိဘာန်ရှိသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ၊
(၁၁) ရှင်သဘိယ၊
(၁၂) ရှင်သေလ၊
(၁၃) ရှင်ဥပဝါသ၊
(၁၄) ရှင်မေဃရိယ၊
(၁၅) ရှင်သာဂတ(တေဇောဓာတ်ဝင်စားသောအရာ၌ဧတဒဂ်ရ)
(၁၆) ရှင်နာဂိတ၊
(၁၇) ရှင်လကုဏ္ဍက ဘဒ္ဒိယ(အသံသာယာသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၁၈) ရှင်ပိဏ္ဍောလဘာရဒွါဇ (ရဲတင်းသောစကားကို ဆိုတတ်သော သီဟနာဒအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၁၉) ရှင်မဟာပန္တက (အရူပဈာန်မှ ထ၍ မဂ်ကိုရသော ပညာဝိဝပဋအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂ဝ) ရှင်စူဠပန္တက (မနောမယ အဘိညာဉ်ဖန်ဆင်းနိုင်သော စေတောဝိဝဋအရာတို့၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၁) ရှင်ဗာကုလ (အနာကင်းသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၂) ရှင်ကောဏ္ဍဓန (စာရေးတံဦးယူသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၃) ရှင်ဒါရုဝိရိယ (ခိပ္ပာဘိညအရာရှ် ဧတဒဂ်ရ)
(၂၄) ရှင်ယသောဇ၊
(၂၅) ရှင်အဇိတ၊
(၂၆) ရှင်တိဿ၊
(၂၇) ရှင်မေတ္တယျ၊
(၂၈) ရှင်ပုဏ္ဏက(ဓမ္မကထိကအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၂၉) ရှင်မေတ္တဂူ၊
(၃ဝ) ရှင်ဇောတိက၊
(၃၁) ရှင်ဥပသီဝ၊
(၃၂) ရှင်နန္ဒ (ဣန္ဒြေကို စောင့်သောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ)၊
(၃၃) ရှင်ဟေမက၊
(၃၄) ရှင်တောဒေယျ၊
(၃၅) ရှင်ကပ္ပ၊
(၃၆) ရှင်စတုကဏ္ဏိ၊
(၃၇) ရှင်ဘဒြာဝုဒ၊
(၃၈) ရှင်ပေါသလ္လ၊
(၃၉) ရှင်ပိင်္ဂိယ၊
(၄ဝ) ရှင်မောဃရာဇ (ခေါင်းပါးသော သင်္ကန်းကို ဆောင်သောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရ) ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။[၁]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၄)