အာကိုရူးညားမြို့

စပိန်နိုင်ငံ ဂါလီးရှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ မြူနီစီပယ်မြို့တော်

အာကိုရူးညားမြို့သည် စပိန်နိုင်ငံ ဂါလီးရှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အတွင်းရှိ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ၏ မြို့တော်များတွင် သတ္တမမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး စပိန်နိုင်ငံအတွင်း ၁၇ခု မြောက်အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။

အာကိုရူးညားမြို့
A Coruña
မြို့တော်
နိုင်ငံ စပိန်

ကိုးကားပြင်ဆင်