အာဏာရှင်စနစ် ဆိုသည်မှာ အစိုးရပုံစံ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတွင် နိုင်ငံ တစ်ခု (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံ တစ်ချို့ကို (အာဏာရှင်) လူ တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ အုပ်ချုပ်သည်။ ထို တစ်ဦးတစ်ယောက် ၏ အာဏာ ခိုင်မြဲနေစေရန် အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းများဖြင့် လူမှုရေး အာဏာနှင့် နိုင်ငံရေး အာဏာများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် လေ့ ရှိသည်။

အာဏာရှင် စနစ်ဆိုသည်မှာ အမိန့်ပေး အာဏာပြသည့် ပုံစံ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံရေး သမားများသည် နိုင်ငံသားများ၏ အပြုအမူတိုင်း နီးပါးကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အခြား အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချရန် အာဏာရှင် စနစ်သည် ယေဘုယျ အားဖြင့် နိုင်ငံရေး ဝါဒဖြန့်မှုကို ကျင့်သုံးလေ့ ရှိသည်။ အတိတ်ကာလတွင် အာဏာရှင်များသည် မတူညီသော ဘာသာရေး နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့၏ အာဏာကို ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ (ဥပမာ အနောက်တိုင်းတွင် ဘုရင်စနစ်ပုံစံ --- ရှင်ဘုရင်သည် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်ရန် ဘုရားသခင်ထံမှ အခွင့်အာဏာ ရရှိထားသည် ဟုဆိုလိုသည်။)

၁၉ရာစု နှင့် ၂၀ရာစုများတွင် ဘုရင်စနစ်များသည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆုံး ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။ အာဏာရှင် စနစ်နှင့် အခြေခံ ဥပဒေ ဒီမိုကရေစီ စနစ် တို့သည် ကမ္ဘာ့၏ အဓိက အစိုးရ ပုံစံများ ဖြစ်လာကြသည်။