အရူပါဝစဈာန်လေးပါးကို အာရုပ္ပ လေးပါး ဟု ခေါ်သည်။ အရူပါဝစဈာန် လေးပါးတို့မှာ -

(၁) အာကာသာနဉ္စယတနဈာန် = အာကာသ ခေါ် ကောင်းကင်ကို အာရုံပြုသည်။

(၂) ဝိညာဏဉ္စယတနဈာန် = အကာသာနဉ္စယတနစိတ်ကို အာရုံပြုသည်။

(၃) အာကိဉ္စညာယတနဈာန် = ဘာမျှမရှိသော နတ္ထိဘောပညတ်ကို အာရုံပြုသည်။

(၄) နေဝသညာနာသညာယတနဈာန် = အာကိဉ္စညာယတနစိတ်ကို အာရုံပြုသည်။[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်. အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင် ဧကန်ပိုင်