အားကစား ဟူသည် သေချာ ရေရာသော ပန်းတိုင်၊ နည်းဗျူဟာနှင့် မျှတခြင်းတို့ဖြင့် စုဖွဲ့မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို စုစည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဖြင့် အနိုင်ရသူကို ရွေးချယ်ပေးသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် လည်းကောင်း၊ ထုံးစံ သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် လည်းကောင်း ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပေးထားသည်။

အားကစားတွင် အရေးကြီးသည်မှာ အနိုင် အရှုံး ရလဒ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် ယှဉ်ပြိုင်သူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ်သည်။

အားကစား ဆိုသည်မှာ အင်အားနှင့်ဉာဏ်ရည်ကို အသုံးချပြီး လှုပ်ရှားယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်သည်။ (Sports is Games or Competitions Involving Physical and Mental Activity)

အားကစား(SPORTS) ဆိုသည်မှာ... S = Suppleness (ပျော့ပျောင်းမှု) P = Politeness (ယဥ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု) O = Obedience (နာခံတတ်မှု) R = Readiness (အဆင်သင့်ဖြစ်မှု) T = Tactful (ပါးနပ်လိမ္မာမှု) S = Skill (ကျွမ်းကျင်မှု)

အားကစားအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- ယှဥ်ပြိုင်အားကစား (Competitive Sport) အပန်းဖြေအားကစား (Leisure Sport) ရိုးရာအားကစား (Traditional Sport) လူထုအားကစား (Mass Sport)