အိခုနိုဘူတာ(ဟယေားဂို)

အိခုနိုဘူတာ (生野駅 အိခုနို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟယေားဂိုခရိုင်အဆဂိုမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်