အိဂ - အုအဲနိုဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မိအဲစီရင်စု၊ အိဂမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

အိဂ - အုအဲနိုဘူတာ (伊賀上野駅 အိဂ - အုအဲနို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိအဲခရိုင်အိဂမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်