အိဇုမိနိုဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုဟားမားမြို့ရှိ ရထားဘူတာ

အိဇုမိနိုဘူတာ (いずみ野駅 အိဇုမိနို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံခါနာဂါဝါခရိုင်ယိုကိုဟားမားမြို့၊ အိဇုမိရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်