အိဇုမိ - ဖုချူးဘူတာ (和泉府中駅 အိဇုမိ - ဖုချူး - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်အိဇုမိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်