အိနမိမြို့၊ ဟယေားဂိုး

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကန်စိုင်းရှိ မြို့

အိနမိမြို့ (稲美町 အိနမိ− ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟယေားဂိုးခရိုင်၊ ခခိုတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၃၁၃၆၂ ဦး စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၃၄.၉၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်