အိယော - ဟိုးဂျေားဘူတာ (伊予北条駅 အိယော - ဟိုးဂျေား - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအဲဟိမဲခရိုင်မဆွတ်ယာမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်