အိရှိဘဲဘူတာ

ရှိဂခရိုင် ရှိ ဘူတာတစ်ခု

အိရှိဘဲဘူတာ (石部駅 အိရှိဘဲ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိဂခရိုင်ခိုနန်းမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်