အိဝဆွတ်ခိဘူတာ (岩槻駅 အိဝဆွတ်ခိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်းတမခရိုင်ဆိုင်းတမမြို့၊ အိဝဆွတ်ခိရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်