ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် i ဖြင့် မှတ်သားသည်။ ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ い သည် ခန်ဂျိ 以 ၏ ဆိုးရှိုပုံစံပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ イသည် ခန်ဂျိ 伊 ၏ ရင်းမြစ် (ဘယ်ဘက်အစိတ်အပိုင်း) မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ခေတ်သစ်ဂျပန်အက္ခရာအစီအစဉ်တွင် ၎င်းသည် အက္ခရာများ၏ ဒုတိယနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အ (あ) နှင့် အု (う) အကြားတွင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၎င်းသည် အိရိုဟတွင် တွင် ပထမဆုံးသော စာဖြစ်ပြီး ရို (ろမတိုင်ခင် တည်ရှိသည်။ အအိနုဘာသာစကား တွင် イ ကို ၎င်းတို့၏ လက်တင်ဘာသာကိုအခြေခံသည့်အက္ခရာ y အဖြစ်ရေးသားကြသည်။ အိအသေး ィသည် ခတခနတစ်ခု၏ နောက်တွင်ရှိပါက သရတွဲအသံ ဖြစ်သည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းi
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်းいろはのイ
(Iroha no "i")
ပုံစံ Rōmaji ဟိရဂန ခတခန
ပုံမှန်

အ/ဣ/ဥ/ဧ/ဩ
(あ行 a-gyō)

i
ii
ī
いい
いー
イイ
イー
Other additional forms
Form (y-)
မြန်မာအက္ခရာ
ဟိရဂန ခတခန
(ယ) (や) (ヤ)
(ယိ) (いぃ) (イィ)
(ယု) (ゆ) (ユ)
ယေ いぇ イェ
(ယော) (よ) (ヨ)

ဝေါဟာရဆင်းသက်လာပုံပြင်ဆင်

ပုံသဏ္ဌာန်များပြင်ဆင်

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing い
 
Stroke order in writing イ

The Hiragana い is made in two strokes:

  1. At the top left, a curved vertical stroke, ending with a hook at the bottom.
  2. At the top right, a shorter stroke, slightly curving in the opposite direction.

The Katakana イ is made in two strokes:

  1. At the top, a curved diagonal line going from right to left.
  2. In the center of the last stroke, a vertical line going down.

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်များပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
い / イ in Japanese Braille
い / イ
i
いい / イー
ī
    

   

The Morse code for い or イ, is ・-.

In Japanese phonetic alphabet, one would say "いろはのイ" (Iroha no I.)

ကိုးကားပြင်ဆင်