အီသနောလ် (Ethanol) လောင်စာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံများမှ အားထားနေကြသော လောင်စာဆီ အစားထိုး မောင်းနှင်နိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်နေသည်။ အီသနောလ်၏ ဓာတုသင်္ကေတမှာ CH4CH4OH ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် မက်သနောလ်လောင်စာ စွမ်းအင်သုံး ယာဉ်မျိုးစုံ ၄ သန်းကျော် ရှိနေသည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် အီသနောလ် လောင်စာသုံးသည့် အဓိကနိုင်ငံ ဖြစ်နေသည်။ [၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဂျာနယ်၊ အမှတ်(၂)၂၀၀၅-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ