အေတီအာရ်-၄၂ (ATR-42) သည် တာဘိုပရော့ပ် အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် ခရီးတိုသုံး ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ပျံဖြစ်ပြီး အေတီအာရ် ကုမ္ပဏီမှ ပြင်သစ်နိုင်ငံ နှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့တွင် တည်ဆောက်သည်။ ၄၂ မှာ လေယာဉ်ပျံ၏ ထိုင်ခုံအရေအတွက်မှ လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုနံပါတ်မှာ ၄၀ မှ ၅၂ အတွင်း ကွဲပြားလေ့ ရှိသည်။ ထိုလေယာဉ်ပျံသည် အေတီအာရ် ၇၂ ၏ အခြေခံ ဖြစ်သည်။

အေတီအာရ်-၄၂

ရည်ညွှန်းချက်များပြင်ဆင်