ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အမှတ်(၃)အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း အစိုးရကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် (တပ်မြေ)၊ ဆပ်သွားဖူးလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။