ကို မြန်မာသဒ္ဒါတွင် အညွှန်းနာမ်စား၊အညွှန်းနာမဝိသေသန အဖြစ်သုံးလေ့ရှိသည်။

ဝါကျရေးထုံးပြင်ဆင်

  • ဤအရပ်တွင်ကျားရဲပေါ်သည်။ (အညွှန်းနာမဝိသေသန)
  • ဤသို့သွားပါ။ (အညွှန်းနာမ်စား)