ဥတ္တရာဘရဂုဏီနက္ခတ် မှာ ပြုဗ္ဗာဘရဏီ နက္ခတ်နှင့် ပေါင်း၍ ညောင်စောင်းသဏ္ဌာန် လေးလုံးရှိကြောင်း ဆိုသည်။ ထိုနက္ခတ်ကို အယမနတ် အစိုးရကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ချိန်တာရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။ [၁]


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်