ဧရာမ ကြယ်သေး

ပင်မအစီစဉ်ရှိကြယ်ထက်ကြီးပြီး ဧရာမကြယ်ထက်သေးငယ်သော ကြယ်အမျိုးစား

ဧရာမ ကြယ်သေး (Subgiant) ဆိုသည်မှာ ပင်မ အစီအစဉ် အတွင်းရှိကြယ်နှင့် ရောင်စဉ်ခွဲခြားမှုအဆင့် တူညီပြီး ပင်မ အစီအစဉ် အတွင်းရှိကြယ်ထက် အနည်းငယ် ပိုမိုပသော ကြယ်တမျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ဧရာမ ကြယ်ကဲ့သို့မူ မတောက်ပကြပေ။


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်