ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

ဩဂုတ်သည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏အဋ္ဌမလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များပြင်ဆင်