ဩဂုတ်

Julian နှင့် Gregorian ပြက္ခဒိန်များတွင် အဋ္ဌမလ

ဩဂုတ်သည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏အဋ္ဌမလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များ

ပြင်ဆင်ရန်