အေဒီ ၁၂၀၀ ယူရေးရှား မြေပုံ

၁၃ ရာစုနှစ် သည် ဂျူလီယန် ပြက္ခဒိန်အရ ၁၂၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၃၀၀ အထိဖြစ်သည်။ မွန်ဂို အင်ပါယာသည် အရှေ့အာရှမှ ဥရောပအလယ်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်