၁၉၉၇–၉၈ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ

အုပ်စု ကပြင်ဆင်

အုပ်စု ခပြင်ဆင်

အကြိုဗိုလ်လုပွဲပြင်ဆင်

တတိယလုပွဲပြင်ဆင်

၁၉၈၇ (၁၉၈၇)
15:30
 
ကချင်
၂-၁  
စစ်ကိုင်း

ဗိုလ်လုပွဲပြင်ဆင်

၁၉၈၇ (၁၉၈၇)
15:30
 
မန္တလေး
၁-၁
၄PK၃
 
ရန်ကုန်