၂ (အသံထွက်-နှစ်)သည် မြန်မာဘာသာတွင် သင်္ချာဘာသာသင်ကြားရာတွင် အသုံးပြုပြီး တစ်ထက်တစ်ဆပိုသော နှစ်အတွက်အသုံးပြုသော သင်္ချာဂဏန်းအက္ခရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ကို ဒုတိယဟုလဲ ခေါ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် 2 ဟုရေးသားကြသည်။