၂၀၂၀ ဆယ်စုနှစ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

၂၀၂၀ ဆယ်စုနှစ် သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်တွင် လက်ရှိ ဆယ်စုနှစ် ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ၂၀၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်သည်။