၂၃ ရာစုနှစ်

ရာစုနှစ်

၂၃ ရာစုနှစ် သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်၏ ၂၂၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြီး ၂၃၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။


လူမှုရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များပြင်ဆင်

  • ၂၃၀၀ - ကုလသမဂ္ဂ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံများတွင် လူ့သက်တမ်းပျမ်းမျှသည် ၈၇-၁၀၆ ရှိလိမ့်မည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ပိုမိုဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် သက်တမ်း နှစ် ၂၀ ခန့်လျော့နည်းလိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။


ကိုးကားပြင်ဆင်